Fjernvarme.jpg

Energi og fjernvarme

Etter 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss mye erfaring innen energi- og fjernvarmesektoren. Våre leveranser omfatter komplette systemer for styring, regulering og overvåking av fjernvarmenett til kundesentraler og varmesentraler. Disse anleggene kjennetegnes av offentlig infrastruktur med høye krav til oppetid. Fjernvarmenett har en stor grad av distribuert styring hvor robust og sikker kommunikasjon er avgjørende.

Mange større prosjekter innen styring og regulering av forbrenningsanlegg har gitt oss unik kompetanse på varmesentraler. Kompetansen vår spenner fra avfallsforbrenningsanlegg og biobrenselkjeler til elkjeler og olje- og gasskjeler.

NØKKELORD FOR BRANSJEN:

  • DCS
  • SCADA/PLS
  • Distribuert styring
  • Redundans
  • Webløsninger
  • Alarmutsendelse
  • Sikkerhetssystemer
  • Nettverk og sikkerhet

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.