Om oss

VisionTech ble etablert i 2003. Filosofien og forretningsidéen var, da som nå, at åpne og uavhengige løsninger gir det beste resultatet for kundene.

I 2004 fusjonerte vi med Autipro AS. Dette ga oss bred kompetanse på produkter utenfor Siemens sortiment.

Et langt og godt samarbeid med Johan Lång Automasjon AS førte til verdifull erfaring med marin sektor. Samarbeidet fungerte så godt at selskapet ble innlemmet i VisionTech i 2006.

De neste årene økte både antall medarbeidere og kunnskaps- og kompetansenivået. Et team fra Basic Automation AS ble en del av VisionTech, noe som ga oss spisskompetanse på tavle- og maskinbygging, samt automatisering for en rekke større industribedrifter. Høsten 2014 ble Mittet Tekniske fusjonert inn i VisionTech.

I dag leverer vi tjenester og løsninger for de fleste bransjer og sektorer, fra tungindustri og tunnelstyring til næringsmiddelindustri, offshore og akvakultur. Vi har hovedkontor på Tunga i Trondheim, og VisionTech-teamet består av kunnskapsrike og engasjerte mennesker som til sammen utgjør et av de mest kompetente automasjonsmiljøene for industrien!