Menneskene

Vårt største konkurransefortrinn er menneskene som jobber her. Det er de som gjør det mulig å utvikle og levere avanserte automatiseringsløsninger til kunder med krevende utfordringer. Det er de som driver prosjektene fremover, og som hver dag gir den gode servicen.

Teamet vårt består av ærekjære og engasjerte fagfolk som alltid lever opp til oppdragsgivernes forventninger. Sammen bidrar vi til at VisionTech beholder posisjonen som en ledende leverandør av elektro- og automatiseringsløsninger.

email.svg

VisionTech AS
Tungavegen 30
7047 Trondheim

tlf.svg

Telefon: 98 60 30 00

 • Runar Holte

  Daglig leder

  993 65 188

  Utdannet elektroingeniør og daglig leder i VisionTech siden 2012.

  «I VisionTech er vi opptatt av å forstå behovene til kundene og å finne løsningene sammen med dem. Dette, kombinert med godt samspill i teamet, skaper gode prosjekter.»

 • Einar Rønning

  Salgssjef

  954 33 440

  Einar er utdannet sivilingeniør i prosessautomatisering og mikroelektronikk. Han har jobbet i VisionTech siden 2005, først som systemingeniør, så teknisk sjef og nå salgssjef.

  «Godt teamwork, internt og sammen med kunden gjør at vi lykkes. Vi jobber mot samme mål.»

 • Bård Malvik

  Salgsingeniør

  901 37 352

  Bård har lang erfaring fra elektronikk- og telecombransjen, bl.a. fra bedrifter som Nokia, Q-Free og Get. Han har jobbet hos VisionTech siden 2018.

  «God samhandling med alle involverte parter gjennom hele prosjektet er grunnleggende for å lykkes. Vi skal alltid levere som forventet. Minst!»

 • Helen Overaae

  Administrasjonssekretær

  926 23 580

  Helen har over 20 års erfaring innen kontor- og administrasjon, og hun er for mange det første møtet med VisionTech enten det er via telefon eller på vårt kontor. Hun sørger for at alle små og store ting fungerer i det daglige, og strekker seg langt for at både kunder og ansatte skal bli fornøyde. Helen startet i VisionTech i 2015.

  «Riktig kompetanse på rett plass til rett tid, kombinert med god kontroll på leveransen er avgjørende for et godt prosjekt.»

 • Anders Aabakken

  Systemingeniør

  959 92 849

  Anders har en bachelorgrad i automatisering og er utdannet elektriker og prosjektleder ved Handelshøyskolen BI. Han har jobbet i VisionTech siden 2016.

  «For å lykkes med prosjekt er det viktig at man våger å ta tak i ting som er ubehagelige så tidlig i prosessen som overhodet mulig.»

 • Åge André Sjåvik

  Systemingeniør

  907 65 400

  Åge har bakgrunn som elektriker og telekommunikasjonsmontør. Har jobbet i VisionTech siden 2014 med ansvar for engineering og idriftsettelse av prosjekter innen bransjer som havbruk, helse og VA.

  «God dialog, hvor vi i felleskap med kunden kommer fram til løsninger, skaper de beste prosjektene.»

 • Carl Erik Johan Lång

  Senior systemingeniør

  920 65 259

  Ansatt hos VisionTech siden 2005 med ansvar for prosjekter innen blant annet offshore og marine. Spisskompetanse innen frekvensomformere, vinsj og offshore- utstyr.

  «Høy knowhow på utstyr og applikasjoner, ryddighet, ærlighet og god dialog med kunder og leverandører er alfa og omega for et godt prosjekt.»

 • Anders Lysø

  Systemingeniør

  467 78 887

  Anders er ansatt i VisionTech siden 2014 og har jobbet på prosjekter for kunder som Nidar, Statens vegvesen, Hydro Sunndalsøra og Nutrimar.

  «Et godt prosjekt handler om å jobbe etter «best practice», lage og følge gode funksjonsbeskrivelser og å identifisere eventuelle problemer så tidlig som mulig.»

 • Magne Storsve

  Senior systemingeniør

  982 63 401

  Magne har jobbet i VisionTech siden 2008 og har bred erfaring innen industrimekanikk, tavlemontasje og prosjektledelse. Han er tidligere daglig leder i Basic Automation.

  «Å sette seg et klart mål og en tydelig visjon om hvordan sluttproduktet skal være, er avgjørende for et vellykket prosjekt.»

 • Erlend Skrøvseth

  Systemingeniør

  482 26 403

  Erlend er utdannet elektroingeniør. Han har jobbet for VisionTech siden 2009 og har spisskompetanse innen PLS og elektrotegning.

  «Godt samarbeid og dialog med kunden er viktig, da unngår man misforståelser underveis.»

 • Kristian Staw

  Systemingeniør

  982 63 402

  Ansatt i VisionTech siden 2008 med ansvar for prosjektledelse og dokumentasjon i prosjekter for blant annet industri, energi og næringsmiddel.

  «Bred faglig kompetanse og genuin interesse for faget er avgjørende for et godt resultat.»

 • Olaf Holmen

  Senior systemingeniør

  926 83 213

  Olaf er en av de som startet VisonTech i 2003. Han er utdannet elektriker og ingeniør innen industri og automasjon og har bred erfaring. Spesialist innen PSC7.

  «Hos oss får kundene en kombinasjon av ekspertise og yrkesstolthet som gjør at prosjekter alltid fullføres godt.»

 • Ole Einar Moe

  Systemingeniør

  406 11 351

  Ansatt i VisionTech siden 2019. Spisskompetanse innen MES og rapportering med allsidig erfaring fra prosjekt innen blant annet industri, næringsmiddel og prosessindustri.

  «VisionTech består av dedikerte fagfolk i alle aldre. Til sammen har vi en miks av erfaring, kompetanse og ny kunnskap som kommer kundene og prosjektene til gode.»

 • Per Erik Wold

  Senior systemingeniør

  922 10 410

  Per Erik har jobbet for VisionTech siden 2003 og er en av grunnleggerne. Han har bred erfaring innen automasjon, software og hardware.

  «God prosjektering og testing før implementering er avgjørende for at prosjekter skal lykkes.»

 • Roy Kenneth Solvang

  Systemingeniør

  906 09 245

  Utdannet Bachelor i elektro og automatisering ved NTNU og ansatt i VisionTech siden 2016.

  «Lett og god tilgang på informasjon er en nøkkelfaktor i alle prosjekt. Dialogen og kunnskapsutvekslingen må være på plass, både mellom oss og kundene, og mellom medlemmene i teamet.»

 • Thor Erik Sæther

  Systemingeniør

  477 57 861

  Thor Erik er utdannet automasjonsingeniør og hadde ti års jobberfaring "på baken" før han startet i VisionTech i 2016. Han har jobbet med ulike prosjekter for bl.a. Norcem, Renor, Elkem og Statoil.

  «Høy kvalitet på jobben og full treff på første forsøk er definisjonen på et godt prosjekt. Det er noe vi alltid jobber mot.»

 • Tore Egil Halse

  Senior systemingeniør

  992 70 191

  Ansatt hos VisionTech siden 2012, med bred erfaring som programmerer.

  «De mest vellykkede prosjektene er de hvor oppgaven er 100% definert fra start.»

 • Jan Ove Hosen

  Tekniker

  905 32 831

  Ble ansatt i VisionTech i 2014 da Mittet Tekniske og VisionTech fusjonerte. Spisskompetanse innen vekt og veiesystem.

  «Evne og lyst til å tilegne seg, utvikle og dele ny kunnskap og teknologi er relevant og viktig for å lykkes med prosjekter.»

 • Ørjan Næss

  Systemingeniør

  977 62 462

  Ørjan har jobbet hos oss siden 2012. Han er utdannet automatiker og prosjektleder, og har jobbet i mange år som produktutvikler, serviceingeniør og prosjektleder. Ørjan har spisskompetanse innen PLS, frekvensomformere og reguleringsteknikk.

  «Det aller viktigste for å lykkes med prosjekt er klart definert innhold, kostnad og tid.»

 • Tore Blakstad

  Systemingeniør

  911 40 949

  Tore er utdannet innen elkraft/serviceelektronikk og har jobbet i mange år som produktutvikler og serviceingeniør før han startet i VisionTech i 2018.

  «Den viktigste faktoren for å lykkes med prosjekter er en god prosjektplan med aktiv oppfølging.»

 • Kjetil Sletvold

  Senior systemingeniør

  920 63 162

  Kjetil var med å starte VisionTech i 2003, og har siden jobbet med programmering av PLS- og SCADAløsninger for en rekke kunder fra mange ulike bransjer. Kjetil har lang erfaring fra Siemens og er derfor som ekspert å regne på produkter med Siemens' logo på.

  «Suksessen ligger i de tekniske detaljene, og der er vi gode!»

 • Erlend Ilstad

  Systemingeniør IT

  915 24 358

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.