verdier

Våre verdier

Engasjert, Løsningsorientert, Samarbeidende, Kompetent

I VisionTech har vi som mål å være i front og utfordre både oss selv og kundene. Vi skal alltid ha de beste løsningene, de beste folkene og den beste servicen. Holdningen gjenspeiles i kjerneverdiene våre: Engasjert, Løsningsorientert, Samarbeidende og Kompetent (ELSK).

Verdiene gjennomsyrer alle våre leveranser og forteller kundene våre hvilke forventninger de skal ha til et samarbeid med oss. Sammen med vår visjon: Kundens visjon – vårt insentiv, er verdiene en viktig drivkraft i hverdagen og en av hovedårsakene til at vi i dag er en etterspurt samarbeidspartner med en solid kundeportefølje.