Kvalitet

Kvalitet i leveransen

Vi har høye ambisjoner når det gjelder pålitelighet, kompetanse og leveranse. Vi stiller klare krav til kvalitetssikring av prosjektene og løsningene vi leverer. Kvaliteten på løsningen skal alltid være i samsvar med avtalene vi har med kundene våre, og vi forventer også at våre samarbeidspartnere og leverandører leverer i henhold til våre kvalitetskrav. For oss er ikke løsningen levert før den er oppe og går – og virker.

Quality Management System

VisionTech’s kvalitetssystem imøtekommer kravene i ISO 9001 standarden og er utarbeidet for å sikre riktig kvalitet i leveransen. Vi er en flat og lettbent prosjektorganisasjon hvor beslutningsveier og ansvarsfordeling er tydelige, noe som reduserer de administrative kostnadene i prosjektene.

Sertifiseringer

VisionTech er sertifisert «Siemens Solution Partner Automation». Det betyr at vi har gjennomgått et krevende sertifiseringsprogram og bevist at kompetansen og gjennomføringsevnen vår tilfredsstiller kravene som Siemens Worldwide stiller.

Vi har som eneste selskap i Norge status som Siemens PCS7 Spesialist Partner. Dette gir både fortrinn og forpliktelser. Statusen godkjennes årlig av Siemens og bidrar til å gi oss verdifull kompetanseoppdatering og tilgang til den aller nyeste teknologien. Vi har også spesialkompetanse på Cemat og sement industri.

Opplæring

Medarbeiderne våre får bred og solid opplæring, internt og eksternt. Vi deltar på kurs og seminarer arrangert av faglige organisasjoner og samarbeidspartnere, og holder oss kontinuerlig oppdatert på nyheter innen automatiseringsbransjen.

Miljøfyrtårn

VisionTech er miljøfyrtårnsertifisert.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.