Support og service

Sikker Drift 24/7

To av de viktigste suksessfaktorene for å overleve i norsk industri er stor grad av automatisering og høy oppetid på produksjonsanleggene. Vi leverer driftssikre anlegg, samtidig som vi sikrer stabiliteten ytterligere gjennom vårt eget driftspartnerprogram. Programmet inkluderer beredskap, software oppgraderingsprogram, teknologisk informasjonsutveksling, opplæring og on-site rådgivning. Driftspartnerprogrammet vårt sikrer at alle kunder kan være trygge på at løsningene fungerer, hver dag, hele året. Vi er også en naturlig samarbeidspartner for forbedringsprogrammer som gir deg payback på investeringene.

Beredskapstelefon 24/7 – ring 98 60 30 00.

Vi har ingeniører i beredskap døgnet rundt og gir support på telefon, ved fjernoppkobling eller ved utrykning. Alle som inngår avtale sikres prioritet.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.