LEDERINNLEGG 2023 - SPENNENDE TIDER OG JUBILEUMSÅR

Vi har nå lagt bak oss noen utfordrende år, både Covid og krig i Europa har påvirket oss. Våre utfordringer blir ganske små, når man setter dette i et perspektiv. Alt dette har påvirket hvordan vi omgås, samt at det har skapt store utfordringer i leveringssituasjon rundt komponenter. Dette påvirker vår hverdag, men jeg synes vi har tilpasset oss godt. VisionTech ønsker et tett samarbeid med våre leverandører og kunder. Denne styrken har også gitt oss rom til å finne de best mulige løsningene, og tilpasse leveransene slik at vi stort sett har møtt de forventningene som er satt til oss. Vi er avhengige av at våre kunder presterer og leverer, noe de absolutt har gjort og vi føler vi har vært en bidragsyter. 

 

God start på 2023

Når vi nå er godt inne i 2023, er ordreinngangen god. Våre kunder har mye å gjøre og vi opplever tillit til å få være med å bidra til denne veksten. Vårt fokus har alltid vært en bred kundeportefølje, og å levere i et bredt teknisk spekter. Vi opplever at våre kunder setter pris på denne bredden, og at vi kan hjelpe til med stort og smått. VisionTech innehar en god teknisk kompetanse og kan tilby mange meget dyktige fagfolk. Vi gjennomfører årlig en kundeundersøkelse og vi setter stor pris på de gode tilbakemeldingene vi får der. Kundeundersøkelsen gir oss verdifull innsikt. Vi opprettholder og forsterker våre sterke sider, og gjør nødvendige grep å forbedre oss – basert på tilbakemeldingene vi får.  

 

VisionTech 20 år!

I 2023 fyller VisionTech 20 år. Nå er vi ferdig med ungdommen og går inn i de voksnes rekker. Vi ønsker fortsatt å være en vital leverandør som raskt omstiller seg og tar i bruk ny teknologi, noe vi opplever at vi balanserer fint opp mot effektiv engineering og stabil drift. Vi har feiret jubileet med våre ansatte, og vi ønsker også å markere jubileet sammen med våre kunder. For våre ansatte gikk jubileumsturen til Edinburgh, der fikk vi mange nye opplevelser sammen med våre partnere og eiere. Til høsten vil vi ha en kundesamling der vi vil fortelle litt om teknologi, og samtidig feire oss selv sammen med de vi er til for: Kundene våre. 

 

Partnerskap viktig for fremtiden

For å kunne levere løsninger som møter ulike utfordringer er vi også avhengig av å ha gode partnere på leverandørsiden. Av nye partnere og løsninger så har vi inngått et samarbeid med El-watch på IoT sensorer, en effektiv løsning for å komme raskt i gang med overvåkning, for mange ulike bruksområder. Vi har et samarbeid med Intelecy, som vi anser som meget spennende, med vår anleggskompetanse tror vi veien er rask frem til målet om å ta i bruk maskinlæring i industrien. En av de ferskeste samarbeidspartnerne er Paranext Software Gmbh, leverandør av loggedatabase med tilhørende løsninger for rapport og dashboard, dette er et samarbeid som har utspring ut fra en felles kunde og et verktøy som vi har stor tro på. Siemens er en leverandør vi helt fra starten av har hatt et samarbeid med. VisionTech er en Solution Partner for Siemens, og vi har nå fått på plass en demo lab for PCS Neo som er arvtakeren til PCS7, altså fremtidens prosesstyringsverktøy. 

 

Dersom du har en automatiseringsutfordring eller ønsker en partner på området – ta kontakt med oss, så finner vi en god løsning for din virksomhet. 

FLERE NYHETER FRA VISION TECH

NYTT PARTNERSKAP: INTELECY

Maskinlæring og KI har full fart på vei inn i prosessindustrien, og vi er stolte av å ha inngått et partnerskap med Intelecy for å kunne utnytte denne teknologien på best mulig måte.

GRÜNDER, VISJONÆR OG JUBILANT:

Det hele startet i 2003 med en idé om å etablere en bedrift som forsto industriens behov, i tillegg til å være en trygg partner både innen prosjekt og service. I år feirer Olaf Holmen 20 år i VisionTech!

VI HAR STYRKET LAGET

I løpet av sommeren har vi fått på plass flere nye medarbeidere som vi ønsker å presentere. Ta godt i mot de nyeste tilskuddene til VisionTech AS; Lasse og Martin!