BRANSJER

 

Her finner du oversikt over bransjene vi jobber i. Klikk på en bransje for å lese mer!

PROSESSINDUSTRI

VisionTech AS har lang erfaring i å utvikle styresystemer for prosessindustrien. Vi har fokus på robuste løsninger, satt sammen av standardkomponenter fra anerkjente leverandører.

ENERGI & FJERNVARME

Etter 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss mye erfaring innen energi- og fjernvarmesektoren. Våre leveranser omfatter komplette systemer for styring, regulering og overvåking av fjernvarmenett til kundesentraler og varmesentraler.

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Vi leverer løsninger for ulike typer næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri. Gjennom mange år har vi levert styresystemer, instrumentering og veieteknologi som oppfyller kravene fra denne typen industri.

FORSKNING

VisionTech jobber med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge. Vi simulerer aldring av bygningsdeler, der de ulike objektene utsettes for uv-stråling, varme, fukt og frost. Alt med påfølgende tilstandsvurdering og dokumentasjon.

VANN & AVLØP

Vi leverer driftskontrollsystem for vann og avløpssektoren og designer komplette løsninger inkludert styretavler, PLS, HMI, frekvensomformere, instrumentering, overordnet SCADA-system og rapportløsninger.

HAVBRUK

Har du et settefiskanlegg som skal overvåkes og styres, et lakseslakteri som skal driftes, eller en oppdrettsmerd hvor fisken tilbys «jacuzzi-behandling»? I så fall stiller vi med kompetanse og automatiseringsløsninger.

MARITIMT/OLJE & GASS

Vi har lang erfaring i å utvikle og levere ankervinsj- og fortøyningssystemer. Vi leverer komplette styringssystemer, inkludert styreskap og kontrollsøyler.

SAMFERDSEL

Hvis et kjøretøy får motorstopp eller mister last i en tunnel vil dette fanges opp. Alarmen går og tunnelen blir stengt. Deteksjon av fotgjengere vil skape samme reaksjon. Systemet som overvåker og fanger opp kritiske hendelser i tunneler er et av hovedproduktene våre innen samferdsel.