Havbruk.jpg

Havbruk

Har du et settefiskanlegg som skal overvåkes og styres, et lakseslakteri som skal driftes, eller en oppdrettsmerd hvor fisken tilbys «jacuzzi-behandling»? I så fall stiller vi med kompetanse og automatiseringsløsninger.

Havbruksnæringen har etter hvert blitt industrialisert og fått strenge krav til oppetid, nøyaktighet og fiskevelferd. Dette er krav vi er vant med fra annen industri, noe som gjør at vi kan anvende kjente løsninger for å imøtekomme kravene. Vi forsyner våre kunder med vann i alle kvaliteter. Vi er med på oppdrett, slakting og pakking, og vi foredler restavfall. I tillegg kan vi levere MES løsninger for optimal produksjonsplanlegging og sporing.

NØKKELORD FOR BRANSJEN:

  • Smolt
  • RAS
  • MES
  • Sporing
  • Vannkvalitet
  • Slakteri
  • Merd

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.