VANN & AVLØP

VI DESIGNER KOMPLETTE LØSNINGER

Vi leverer driftskontrollsystem for vann og avløpssektoren og designer komplette løsninger inkludert styretavler, PLS, HMI, frekvensomformere, instrumentering, overordnet SCADA-system og rapportløsninger.

KOMPLETT LEVERANSE

Vi gjør komplett engineering, programmering, testing, installasjon og idriftsettelse i henhold til kravspesifikasjoner og avtalt prosjektgjennomføring.

 

NØKKELORD I BRANSJEN:

 • Driftskontroll
 • Fjernkontroll
 • Alarmutsending
 • Tavleproduksjon
 • Instrumentering
 • Rapportering
 • Skyløsninger
 • SCADA
 • DCS
 • Vannrenseanlegg
 • Avløpsrenseanlegg
 • Drifts- og vedlikeholdssystemer

ANDRE BRANSJER

HAVBRUK

Har du et settefiskanlegg som skal overvåkes og styres, et lakseslakteri som skal driftes, eller en oppdrettsmerd hvor fisken tilbys «jacuzzi-behandling»? I så fall stiller vi med kompetanse og automatiseringsløsninger.

MARITIMT/OLJE & GASS

Vi har lang erfaring i å utvikle og levere ankervinsj- og fortøyningssystemer. Vi leverer komplette styringssystemer, inkludert styreskap og kontrollsøyler.

FORSKNING

VisionTech jobber med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge. Vi simulerer aldring av bygningsdeler, der de ulike objektene utsettes for uv-stråling, varme, fukt og frost. Alt med påfølgende tilstandsvurdering og dokumentasjon.