SAMFERDSEL

FANGE OPP KRITISKE HENDELSER

Hvis et kjøretøy får motorstopp eller mister last i en tunnel vil dette fanges opp. Alarmen går og tunnelen blir stengt. Deteksjon av fotgjengere vil skape samme reaksjon. Systemet som overvåker og fanger opp kritiske hendelser i tunneler er et av hovedproduktene våre innen samferdsel.

DET BESTE FOR TRAFIKANTENE

Vi leverer kamera, videohåndteringssystem, radar og programvare for hendelsesdeteksjon. Vi tar hånd om alt, inkludert programmering, installasjon, idriftsetting og service. Løsningene er PLS-styrt og integreres med overordnede styresystem på  vegtrafikksentralen. Automatisering av slike overvåkningsløsninger gjør at uønskede hendelser fanges hurtig opp, og at korrigerende tiltak iverksettes raskt, til det beste for trafikantene.

 

NØKKELORD I BRANSJEN:

  • Tunnel
  • Trafikk
  • VMS – Video Management System
  • AID – Automatic Incident Detection
  • Video
  • Kamera
  • Overvåkning
  • Redundans
  • Service

ANDRE BRANSJER

MARITIMT/OLJE & GASS

Vi har lang erfaring i å utvikle og levere ankervinsj- og fortøyningssystemer. Vi leverer komplette styringssystemer, inkludert styreskap og kontrollsøyler.

PROSESSINDUSTRI

VisionTech AS har lang erfaring i å utvikle styresystemer for prosessindustrien. Vi har fokus på robuste løsninger, satt sammen av standardkomponenter fra anerkjente leverandører.

ENERGI & FJERNVARME

Etter 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss mye erfaring innen energi- og fjernvarmesektoren. Våre leveranser omfatter komplette systemer for styring, regulering og overvåking av fjernvarmenett til kundesentraler og varmesentraler.