HAVBRUK

AUTOMATISERINGSLØSNINGER

Har du et settefiskanlegg som skal overvåkes og styres, et lakseslakteri som skal driftes, eller en oppdrettsmerd hvor fisken tilbys «jacuzzi-behandling»? I så fall stiller vi med kompetanse og automatiseringsløsninger.

KJENTE LØSNINGER FOR Å IMØTEKOMME KRAV

Havbruksnæringen har etter hvert blitt industrialisert og fått strenge krav til oppetid, nøyaktighet og fiskevelferd. Dette er krav vi er vant med fra annen industri, noe som gjør at vi kan anvende kjente løsninger for å imøtekomme kravene. Vi forsyner våre kunder med vann i alle kvaliteter. Vi er med på oppdrett, slakting og pakking, og vi foredler restavfall. I tillegg kan vi levere MES løsninger for optimal produksjonsplanlegging og sporing.

 

NØKKELORD I BRANSJEN:

  • Smolt
  • RAS
  • MES
  • Sporing
  • Vannkvalitet
  • Slakteri
  • Merd

ANDRE BRANSJER

MARITIMT/OLJE & GASS

Vi har lang erfaring i å utvikle og levere ankervinsj- og fortøyningssystemer. Vi leverer komplette styringssystemer, inkludert styreskap og kontrollsøyler.

VANN & AVLØP

Vi leverer driftskontrollsystem for vann og avløpssektoren og designer komplette løsninger inkludert styretavler, PLS, HMI, frekvensomformere, instrumentering, overordnet SCADA-system og rapportløsninger.

SAMFERDSEL

Hvis et kjøretøy får motorstopp eller mister last i en tunnel vil dette fanges opp. Alarmen går og tunnelen blir stengt. Deteksjon av fotgjengere vil skape samme reaksjon. Systemet som overvåker og fanger opp kritiske hendelser i tunneler er et av hovedproduktene våre innen samferdsel.