Samferdsel.jpg

Samferdsel

Hvis et kjøretøy får motorstopp eller mister last i en tunnel vil dette fanges opp. Alarmen går og tunnelen blir stengt. Deteksjon av fotgjengere vil skape samme reaksjon. Systemet som overvåker og fanger opp kritiske hendelser i tunneler er et av hovedproduktene våre innen samferdsel.

Vi leverer kamera, videohåndteringssystem, radar og programvare for hendelsesdeteksjon. Vi tar hånd om alt, inkludert programmering, installasjon, idriftsetting og service. Løsningene er PLS-styrt og integreres med overordnede styresystem på  vegtrafikksentralen. Automatisering av slike overvåkningsløsninger gjør at uønskede hendelser fanges hurtig opp, og at korrigerende tiltak iverksettes raskt, til det beste for trafikantene.

NØKKELORD FOR BRANSJEN:

  • Tunnel
  • Trafikk
  • VMS – Video Management System
  • AID – Automatic Incident Detection
  • Video
  • Kamera
  • Overvåkning
  • Redundans
  • Service

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.