PROSESSINDUSTRI

ROBUSTE STYRESYSTEMER

VisionTech AS har lang erfaring i å utvikle styresystemer for prosessindustrien. Vi har fokus på robuste løsninger, satt sammen av standardkomponenter fra anerkjente leverandører.

Styresystemet skal være mulig å oppgradere til ny teknologi gjennom hele anleggets levetid, noe som krever fremtidsrettet design og riktig valg av utstyr.

Dette sikrer høy oppetid og tilgjengelighet for anlegget, og dermed god leveringsdyktighet.

ÅPNE OG LEVERANDØRUAVHENGIGE SYSTEMER

Vi leverer kun åpne og leverandøruavhengige systemer, slik at kundene våre står fritt til å velge samarbeidspartner i framtiden.

Vi har i tillegg god kompetanse på eldre PLS systemer som Simatic S5 etc. Det gir oss gode forutsetninger for å bytte ut eksisterende styresystemer med ny og moderne styring.

 

NØKKELORD I BRANSJEN:

 • DCS systemer
 • SCADA/PLS
 • HMI
 • Retrofit – utskifting av eksisterende styringssystemer
 • IMS/MES
 • Redundans
 • Sikkerhetssystemer
 • Instrumentering og veieteknologi
 • Elektroengineering
 • Styretavler
 • Optimalisering
 • RFID

ANDRE BRANSJER

ENERGI & FJERNVARME

Etter 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss mye erfaring innen energi- og fjernvarmesektoren. Våre leveranser omfatter komplette systemer for styring, regulering og overvåking av fjernvarmenett til kundesentraler og varmesentraler.

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Vi leverer løsninger for ulike typer næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri. Gjennom mange år har vi levert styresystemer, instrumentering og veieteknologi som oppfyller kravene fra denne typen industri.

FORSKNING

VisionTech jobber med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge. Vi simulerer aldring av bygningsdeler, der de ulike objektene utsettes for uv-stråling, varme, fukt og frost. Alt med påfølgende tilstandsvurdering og dokumentasjon.