ENERGI & FJERNVARME

ROBUST OG SIKKER KOMMUNIKASJON

Etter 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss mye erfaring innen energi- og fjernvarmesektoren. Våre leveranser omfatter komplette systemer for styring, regulering og overvåking av fjernvarmenett til kundesentraler og varmesentraler.

Disse anleggene kjennetegnes av offentlig infrastruktur med høye krav til oppetid. Fjernvarmenett har en stor grad av distribuert styring hvor robust og sikker kommunikasjon er avgjørende.

UNIK KOMPETANSE

Mange større prosjekter innen styring og regulering av forbrenningsanlegg har gitt oss unik kompetanse på varmesentraler. Kompetansen vår spenner fra avfallsforbrenningsanlegg og biobrenselkjeler til elkjeler og olje- og gasskjeler.

 

NØKKELORD I BRANSJEN:

  • DCS
  • SCADA/PLS
  • Distribuert styring
  • Redundans
  • Webløsninger
  • Alarmutsendelse
  • Sikkerhetssystemer
  • Nettverk og sikkerhet

ANDRE BRANSJER

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Vi leverer løsninger for ulike typer næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri. Gjennom mange år har vi levert styresystemer, instrumentering og veieteknologi som oppfyller kravene fra denne typen industri.

FORSKNING

VisionTech jobber med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge. Vi simulerer aldring av bygningsdeler, der de ulike objektene utsettes for uv-stråling, varme, fukt og frost. Alt med påfølgende tilstandsvurdering og dokumentasjon.

PROSESSINDUSTRI

VisionTech AS har lang erfaring i å utvikle styresystemer for prosessindustrien. Vi har fokus på robuste løsninger, satt sammen av standardkomponenter fra anerkjente leverandører.