VannAvløp.jpg

Vann og avløp

Vi leverer driftskontrollsystem for vann og avløpssektoren og designer komplette løsninger inkludert styretavler, PLS, HMI, frekvensomformere, instrumentering, overordnet SCADA-system og rapportløsninger. Vi gjør komplett engineering, programmering, testing, installasjon og idriftsettelse i henhold til kravspesifikasjoner og avtalt prosjektgjennomføring.

NØKKELORD I BRANSJEN:

 • Driftskontroll
 • Fjernkontroll
 • Alarmutsending
 • Tavleproduksjon
 • Instrumentering
 • Rapportering
 • Skyløsninger
 • SCADA
 • DCS
 • Vannrenseanlegg
 • Avløpsrenseanlegg
 • Drifts- og vedlikeholdssystemer

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.