FORSKNING

INSTRUMENTERING OG STYRESYSTEMER

VisionTech jobber med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge.

Vi simulerer aldring av bygningsdeler, der de ulike objektene utsettes for uv-stråling, varme, fukt og frost. Alt med påfølgende tilstandsvurdering og dokumentasjon.

Havbassenglaboratoriet i Trondheim brukes til forskning på marine strukturer og operasjoner. Her har vi levert instrumentering og styresystemer som sikrer presise og repeterbare forsøk.

STYRING OG OVERVÅKNING

Vi leverer komplette vannbehandlingsanlegg som ivaretar miljøenes høye krav til temperatur- og salinitetsstabilitet. I forsøk innen fiskeoppdrett er ernæring, fysiologi og fiskevelferd sentralt, så vel som forskning på selve resirkuleringsteknologien. VisionTech er en viktig bidragsyter når de ulike laboratorieforsøkene skal styres og overvåkes.

 

NØKKELORD I BRANSJEN:

  • PLS
  • HMI
  • SCADA
  • Styresystem
  • RAS
  • Kavitasjon
  • Temperatur
  • Salinitet
  • Oksygeninnhold
  • Sikkerhetssystemer

ANDRE BRANSJER

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Vi leverer løsninger for ulike typer næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri. Gjennom mange år har vi levert styresystemer, instrumentering og veieteknologi som oppfyller kravene fra denne typen industri.

VANN & AVLØP

Vi leverer driftskontrollsystem for vann og avløpssektoren og designer komplette løsninger inkludert styretavler, PLS, HMI, frekvensomformere, instrumentering, overordnet SCADA-system og rapportløsninger.

HAVBRUK

Har du et settefiskanlegg som skal overvåkes og styres, et lakseslakteri som skal driftes, eller en oppdrettsmerd hvor fisken tilbys «jacuzzi-behandling»? I så fall stiller vi med kompetanse og automatiseringsløsninger.