NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

LØSNINGER FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Vi leverer løsninger for ulike typer næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri. Gjennom mange år har vi levert styresystemer, instrumentering og veieteknologi som oppfyller kravene fra denne typen industri.

HØYE KRAV TIL DOKUMENTASJON

Næringsmiddelindustrien kjennetegnes av høye krav til materialhåndtering, godkjenninger og rapportering. Hvis man ikke får dokumentert produksjonen er produktet i verste fall ikke salgbart.

 

NØKKELORD I BRANSJEN:

  • DCS
  • SCADA/PLS
  • Batch produksjon
  • MES og produksjonsplanlegging
  • Sporing
  • Rapportering og datasikkerhet
  • Hygiene
  • Veieteknologi

ANDRE BRANSJER

ENERGI & FJERNVARME

Etter 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss mye erfaring innen energi- og fjernvarmesektoren. Våre leveranser omfatter komplette systemer for styring, regulering og overvåking av fjernvarmenett til kundesentraler og varmesentraler.

FORSKNING

VisionTech jobber med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge. Vi simulerer aldring av bygningsdeler, der de ulike objektene utsettes for uv-stråling, varme, fukt og frost. Alt med påfølgende tilstandsvurdering og dokumentasjon.

HAVBRUK

Har du et settefiskanlegg som skal overvåkes og styres, et lakseslakteri som skal driftes, eller en oppdrettsmerd hvor fisken tilbys «jacuzzi-behandling»? I så fall stiller vi med kompetanse og automatiseringsløsninger.