Forskning (2).jpg

Forskning

VisionTech jobber med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge.

Vi simulerer aldring av bygningsdeler, der de ulike objektene utsettes for uv-stråling, varme, fukt og frost. Alt med påfølgende tilstandsvurdering og dokumentasjon.

Havbassenglaboratoriet i Trondheim brukes til forskning på marine strukturer og operasjoner. Her har vi levert instrumentering og styresystemer som sikrer presise og repeterbare forsøk.

Vi leverer komplette vannbehandlingsanlegg som ivaretar miljøenes høye krav til temperatur- og salinitetsstabilitet. I forsøk innen fiskeoppdrett er ernæring, fysiologi og fiskevelferd sentralt, så vel som forskning på selve resirkuleringsteknologien. VisionTech er en viktig bidragsyter når de ulike laboratorieforsøkene skal styres og overvåkes.

NØKKELORD FOR BRANSJEN:

  • PLS
  • HMI
  • SCADA
  • Styresystem
  • RAS
  • Kavitasjon
  • Temperatur
  • Salinitet
  • Oksygeninnhold
  • Sikkerhetssystemer

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.